Spotkanie autorskie z Cezarym Leżeńskim i Michiko Tsukada

Cezary Leżeński – ur. 6.01.1930 r. w Poznaniu. Podczas Powstania Warszawskiego był łącznikiem w plutonie szturmowym Armii Krajowej w batalionie Zaremba – Piorun. Ranny w czasie walk, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ukończył filologię polską oraz dziennikarstwo na UJ. Ma za sobą bogatą działalność dziennikarską, literacką i społeczną. Obecnie jest redaktorem naczelnym Komputerowej Agencji Prasowej „Micro Way Poland”. Autor powieści, opowiadań, reportaży (ogółem ponad 30 publikacji książkowych). Działacz UNICEF. W 1979 r. otrzymał Order Uśmiechu za powieści o przygodach harcerzy Jarka i Marka.

Michiko Tsukada – urodziła się w Tokio. W latach 1969-1975 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Poetka, antologista („Antologia poezji Europy Wschodniej”, „ Wojna i ludzie – antologia poezji światowej”, „ Potomkinie Madame Curie – kobiety Polski”, „Wędrujemy po Polsce kraju Chopina i żyznych pól”), autorka książek prozatorskich, tłumaczka. Przetłumaczyła z języka polskiego wiersze m. in. Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Tadeusza Śliwiaka. Tłumaczyła utwory prozatorskie B. Prusa, S. Mrożka, a także libretta do oper Stanisława Moniuszki „Hrabina”, „Straszny dwór” i „Paria”, które zostały wystawione w Tokio.

23 września 2003 r. młodzież z Zespołu Szkól w Chełmcu uczestniczyła w spotkaniu z pisarzem Cezarym Leżeńskim i poetką z Japonii Michiko Tsukada. Tematem spotkania było propagowanie literatury młodzieżowej. Rozmawiano także o aktualnych problemach nurtujących środowisko młodzieży. Goście prezentowali swoje utwory, a P. Michiko podpisywała zbiorki wierszy wraz z dedykacją po japońsku.

Galeria zdjęć