Spotkania autorskie - Wojciech Zygmunt

Wojciech Zygmunt urodził sie w 1958 r. Dzieciństwo i młodość spędził w Piątkowej, którą w 1982 r. opuścił na ponad 20 lat. W tym czasie założył rodzinę i doczekał się wnucząt. W 2003 r. powrócił do rodzinnej miejscowości, bo tu - w miejscu swego dorastania, pierwszych przyjaźni i miłości - czuje się najlepiej. Jako poeta debiutował w 1979 r. w czasopiśmie "Nowa Wieś". W jego dorobku twórczym znajduje się kilkadziesiąt wierszy przepełnionych pytaniami o Boga, istotę miłości i człowieczeństwa. Od wielu lat współpracuje z gazetką parafialną "W Naszej Wspólnocie", gdzie publikuje swe wiersze i artykuły. Jest współtwórcą kabaretu "Wajp", do którego pisze teksty. Od 2002 r.  jest aktorem w Misterium Męki Pańskiej, na które zjeżdża do Piątkowej tłum wiernych. 

Swoje wiersze - pisane dotychczas do szuflady - poddał ocenie szerszej publiczności na spotkaniu autorskim w bibliotece w Piątkowej.

"Na marginesie życia"

Ktoś w życiu ciągle wyznacza mi rolę marginesu
Skrawek chwil przeżyć dni kaprysów
Skrawek gdzie robi się uwagi
notatki swych słabości zachcianek i improwizacji
Ale nie wiedzą że to za małe dla mnie szaty
bym mógł w nich grać na scenie życia
Czy nie ma dla mnie ról na całą stronę
Ról głównych na pierwszym planie 
Ról jeszcze przez nikogo nie granych
Tu moja siła tu moje miejsce na tej scenie
Ważne są chwile dla kogo i z kim się gra
Chciałbym tylko by po mnie pozostał chociaż ślad
Nie chcę żyć na skraju innych ludzkich życiorysów
Na marginesie
Być niepewnością znakiem zapytania
Próbą czyjejś woli
Czekaniem aż ktoś zapisze coś na skraju kartki swego życia
To nie dla mnie te role
To nie to miejsce na stronach życia zapisane.