Spotkania autorskie - Věra Kopecká

Věra Kopecká – ur. się w 1951 r. w Turnowie w Czechosłowacji. Ukończyła studia z zakresu matematyki wykreślnej na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wydała 10 książek poetyckich. Jej wiersze bazują na wątkach osobistych oraz liryczno-przyrodniczych. Zajmuje się też fotografią oraz tekstylnymi technikami artystycznymi . W 1992 r. zamieszkała w Broumowie i tam podjęła pracę jako  nauczycielka. Od kilku lat organizuje czesko-polskie Broumowskie Dni Poezji.   Tłumaczy wiersze polskich autorów na język czeski. 

29 września 2009 r. poetka spotkała się z młodzieżą z Zespołu Szkół w Chełmcu w ramach Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza.

Galeria zdjęć