Spotkania autorskie - Romuald Mieczkowski Jan Tulik

19 października 2005 r. Biblioteka Gminna zorganizowała w Zespole Szkół w Chełmcu lekcję literacką z udziałem wileńskiego poety Romualda Mieczkowskiego oraz poety i prozaika z Krosna Jana Tulika. Spotkanie odbyło się w ramach XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza. Jest to impreza cykliczna, zainicjowana przez Andrzeja Grabowskiego, poetę i pisarza dla dzieci i młodzieży.

Romuald Mieczkowski – ur. się w 1950 r. w nadwileńskich Fabianiszkach, stanowiących dziś dzielnicę Wilna. Poeta, dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Od 1989 r. wydaje i redaguje w Wilnie pismo o rodowodzie niepodległościowym – „Znad Wilii”. Współtwórca radia o tym samym tytule. Wydał następujące zbiory wierszy: W Ostrej Bramie, Co bym stracił, Wirtuozeria grubo po północy, Powrócę, Podłoga, W celi Konrada. Jego utwory były tłumaczone na język litewski, rosyjski, ukraiński, angielski, włoski, francuski, węgierski, czeski, fiński i arabski. Laureat wielu nagród i wyróżnień przyznanych nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju, w USA, Kanadzie, Australii i Finlandii.

Jan Tulik – ur. W 1951 r. W Gołęczynie koło Pilzna. Poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista. Autor zbiorów wierszy: Zdarzenie w C-durze, Ocalone drzewo, Budzenie licha, Wada pierworodna, Suplikacje. Wydał również powieści „Doświadczenie” (czytana była w III programie Polskiego Radia przez Marka Kondrata), „Furta” (Nagroda Fundacji Kultury Polskiej w 2001 r.), oraz zbiór opowiadań „Gry nieużyteczne” i dramat „Kontynenty”. Jest również autorem wielu esejów, recenzji, szkiców i artykułów publicystycznych, a także monografii o humaniście i wynalazcy Janie Szczepaniku z Krosna oraz eseju o życiu i twórczości Franciszka Pika-Mirandoli – poety i tłumacza z Krosna.Za twórczość literacką otrzymał wiele nagród ogólnopolskich, w tym Nagrodę im. Stanisława Piętaka, Nagrodę im. R. Milczewskiego-Bruno, Nagrodę Fundacji Kultury, Nagrodę Miasta Rzeszowa (1998) i Nagrodę Miasta Krosna (2002).

Galeria zdjęć