Spotkania autorskie - Marek Wawrzkiewicz Anna Zalewska i Stanisław Szewczenko

W ramach XIV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza biblioteka chełmiecka gościła troje poetów:  Marka Wawrzkiewicza – prezesa ZG Związku Literatów Polskich, Annę Elżbietę Zalewska – poetkę z Poznania oraz Stanisława Szewczenkę – poetę z Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Chełmcu.

Anna Elżbieta Zalewska – poetka i tłumaczka. Ukończyła studia bibliotekoznawcze na UAM w Poznaniu, studiowała język niemiecki w Instytucie Goethego w Niemczech i na uniwersytecie w Wiedniu. Debiutowała w 1986 r. zbiorem poezji pt. Warkocz złocisty, pocałunek słońca. W następnych latach opublikowała zbiory: Zaklęte koła, Do ciebie o mnie, Oddech światła, Dzban korali, Wino życia, Magia snów, Księżyc Diany, Uskrzydlona, Proste lata. Tłumaczyła poezję niemiecką i powieść Henri Waltera pt. Pelikan. Poezja Anny Elżbiety Zalewskiej jest pełna troski o człowieka. Autorka pochyla się nad ludzką biedą i nie potrafi przejść obojętnie obok cierpienia. Wzrusza ją to, co zwykle się pomija, co jest wstydliwą stroną egzystencji miasta, domu, mieszkania. Tak rodzą się wiersze, które są „delikatnym protestem”, które mają określony ładunek emocjonalny i są głęboko osadzone w rzeczywistości.

Stanisław Szewczenko - poeta, dziennikarz. Autor ośmiu tomików poetyckich w języku ukraińskim oraz dwóch zbiorków w tłumaczeniu po polsku. Bierze aktywny udział w działalności Stowarzyszenia im. A. Mickiewicza w Kijowie. Organizuje wieczory poetyckie, omawia stosunki polsko – ukraińskie w swoich audycjach radiowych. Ma w swym dorobku dwie autorskie antologie współczesnej poezji polskiej: Inne prośby oraz Dlatego, że są. W Kijowie bierze udział w sympozjach poetyckich i sesjach naukowych. Laureat wielu nagród ukraińskich i polskich, m. in. Nagrody Warszawskiej Jesieni Poezji im. Witolda Hulewicza, Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego przyznanej przez Katolickie towarzyszenie „Civitas Christiana” za całokształt pracy przekładowej, a zwłaszcza za tłumaczenie utworów literackich Karola Wojtyły.

Marek Wawrzkiewicz – poeta, krytyk literacki i teatralny, tłumacz. Wydał zbiorki poezji: Malowanie piasku, Orzech i nimfa, Ultima Thule, Jeszcze dalej, Przed sobą, Serce przepiórki, Wybór wierszy, Aż tak, O miłości. Liryki z trzydziestu lat, Każda rzeka nazywa się Styks, Smutna pogoda. Wiersze, opowiadania, reportaże, i przekłady poety można znaleźć w kilkudziesięciu antologiach polskich i zagranicznych. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Galeria zdjęć