Spotkania autorskie - Dorota Jaworska Wacław Buryła Andrzej Gnarowski

24 września 2008 r. odbyło się spotkanie autorskie z poetami: Dorotą Jaworską z Kijowa, księdzem Wacławem Buryłą z Wrocławia oraz Andrzejem Gnarowskim z Warszawy. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XVIII edycji Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Podczas spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, autorzy zaprezentowali swoje utwory oraz odpowiadali na pytania uczniów.

Dorota Jaworska – urodziła się w Rzeszowie w 1957 r.  1976 r. wyjechała na studia do Kijowa. Po ukończeniu nauki wyszła za mąż za obywatela Ukrainy i na stałe zamieszkała w kraju nad Dnieprem. Od wielu lat współpracuje z „Dziennikiem Kijowskim” i polonijnym kwartalnikiem „Krynica”, którego jest redaktorem naczelnym. Jest autorką lirycznych wierszy, tłumaczką  poezji polskiej na język ukraiński. Zajmuje się też krytyką literacką i eseistyką. Jest popularyzatorką literatury polskiej na Ukrainie.

Wacław Buryła – dzieciństwo i młodość spędził w Tychach na Górnym Śląsku, gdzie rodzice przenieśli się w poszukiwaniu pracy. W latach 1974-1980 studiował w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu tomików poetyckich, artykułów, modlitw. Ksiądz Wacław jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jego wiersze tłumaczone były na język włoski, francuski, ukraiński, litewski, czeski i arabski.

Andrzej Gnarowski – poeta i krytyk literacki. Urodził się w 1940 r. w Warszawie. Debiutował jako poeta w miesięczniku „Więź” w  1971 r. Wydał następujące zbiory wierszy: Czas na nieobecność, Infradźwięki, Wiersze wybrane, Za późno, Nie ma takiej miłości. W latach 1982-1985 związany był z tygodnikiem „Tu i Teraz”, a w latach dziewięćdziesiątych tygodnikiem „Wiadomości Kulturalne”. Jest laureatem wielu konkursów poetyckich. Jego wiersze były tłumaczone na kilka języków obcych.

Galeria zdjęć