Spotkania autorskie - Danuta Sułkowska i Wanda Łomnicka-Dulak

Danuta Sułkowska - pochodzi ze Starego Sącza. Pisze wiersze, opowiadania, recenzje, artykuły publicystyczne. Jest także autorką książki "Za Klauzurą. Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności". Wydała kilka zbiorków poetyckich, m. inn.: Czas poezji, Ludzie i wiatr, Dojrzewa światło dnia. Poetka jest laureatką wielu konkursów literackich. Należy do Związku Literatów Polskich.

Wanda Łomnicka-Dulak - pochodzi z Piwnicznej. Z wykształcenia jest księgową, pracuje w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół. Debiutowała w 1987 roku. Od tego czasu wydała wiele tomików poetyckich, m. inn.: Modlą się ze mną łąki, Śladem serdecznym, Zielonej łaski pełne, Wszystkie pory świtu. Jest autorką słów "Krakowioka Sądeckiego" śpiewanego 16 czerwca 1999 r. na powitanie i pożegnanie Ojca Świętego na starosądeckich Błoniach. Jest laureatką kilkudziesięciu konkursów poetyckich. Należy do Związku Literatów Polskich oraz do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jej wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki, ukraiński i hebrajski. Jest znaną i cenioną animatorką kultury. Należy do zespołu redakcyjnego miesięcznika :Znad Popradu", tańczy i śpiewa w zespole ludowym "Dolina Popradu".

Spotkanie autorskie odbyło się 6 czerwca 2011 r. w siedzibie biblioteki.