Biblioteka w Wielogłowach powstała 1 października 1956 r. i nosiła wówczas nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna. Zaczątkiem biblioteki stał się księgozbiór ze zlikwidowanej w Nowym Sączu Gminnej Biblioteki Publicznej. Pierwszą kierowniczką biblioteki była Maria Chmielowska, która kierowała placówką przez 11 lat. W kolejnych latach kierownikami biblioteki byli:

 • 1967 - 1971 Stanisława Orzeł
 • 1971 - 1974 Włodzimierz Trzciński
 • 1974 - 1978 Jadwiga Baran
 • 1978 - 1983 Cecylia Małek
 • 1983 - 2002 Józefa Próchnicka
 • 2002 - 2005 Ewa Karolini-Woźniczka
 • Obecnie bibliotekę prowadzi Alicja Olszewska

Potrzeba ułatwienia dostępu do książek mieszkańcom okolicznych wsi doprowadziła do zorganizowania siedmiu punktów bibliotecznych:

 • Kurów - Eugenia Syga
 • Zabełcze I - Maria Stach, Maria Jurkowska
 • Zabełcze II (Aleksandrówka) - Stanisław Noga
 • Dąbrowa - Helena Klimczak
 • Klimkówka - Maria Gargula
 • Ubiad - Helena Zielińska
 • Wielopole - Jan Potoczek

Punkty te były małymi biblioteczkami, które obsługiwały od 20 – 100 czytelników i liczyły od 50 – 150 woluminów. Punkty biblioteczne działały do końca lat osiemdziesiątych.
Obecnie – w pięćdziesiątym roku działalności księgozbiór biblioteki w Wielo-głowach liczy 8781 książek i korzysta z niego 246 czytelników.