Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Paszynie została powołana do życia w 1979 r. Od początku mieściła się w budynku OSP w Paszynie. Niestety, po kolejnych remontach remizy zmniejszano powierzchnię biblioteki i w chwili obecnej posiada ona tylko jedno ciasne pomieszczenie o powierzchni 20 m². Z biblioteki korzysta 161 czytelników, którzy mają do dyspozycji księgozbiór liczący 7813 pozycji.

Od początku istnienia filii jej kierownikiem była p. Krystyna Hyc, która pełniła tę funkcję przez 30 lat (od 16.02.1979 – 30.06.2009 ) Od 1.07.2009 r. bibliotekę prowadzi p. Magdalena Kotkowska – znana i ceniona w środowisku artystycznym rzeźbiarka, autorka scenografii do wielu spektakli teatralnych i widowisk regionalnych.