Biblioteka w Marcinkowicach powstała w 1956 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna, a pierwotną jej siedzibą były Chomranice. W 1965 r. bibliotekę przeniesiono do Klęczan. Tu funkcjonowała w dwóch małych pokoikach Gromadzkiej Rady. Od 1996 r. biblioteka mieści się pięknym, przestronnym lokalu wynajmowanym w Domu Parafialnym im. ks. Jerzego Popiełuszki. Od 1972 r. aż do przejścia na emeryturę w 2008 r. bibliotekę prowadziła p. Irena Bułat. Obecnie kierowniczką filii jest p. Magdalena Brdej. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 17 tys. woluminów i korzysta z niego 380 czytelników. Filia gromadzi zbiory dla dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych. W filii chełmieckiej placówki istnieje także możliowość skorzystania z biblioteki parafialnej, o rozwój której dba pieczołowicie ksiądz prałat Józef Babicz. Do biblioteki zakupiono niedawno zestaw komputerowy, dzięki czemu możliwe stało się rozpoczęcie prac nad komputeryzacją zbiorów. Jest to proces żmudny i długotrwały, gdyż do komputerowego katalogu trzeba wprowadzić nie tylko nazwisko autora, tytuł książki czy nazwę wydawnictwa, ale także hasła przedmiotowe, sygnaturę, symbole UKD, ilość stron, a nawet wysokość książki w centymetrach. Dzięki procesowi informatyzacji  będzie można udoskonalić gromadzenie księgozbioru oraz opracowanie, kontrolę i obsługę wypożyczeń.

Galeria zdjęć