Nazwa biblioteki Stan na dzień 31.12.2015 Zakup książek Ubytki książek Stan na dzień 31.12.2016 Ilość czytelników Ilość wypożyczeń
Chełmiec 21554 586 0 22140 1330 12821
Chomranice 9109 146  0 9255 395 3578
Marcinkowice 12053 135 99 12089 492 6322
Piątkowa 8797 118 640 8275 363 4126 
Wielogłowy 9736 180 100 9816 226 2432